0%

Ngân hàng đầu tư

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của chúng tôi được cung cấp riêng biệt cho từng thương vụ cụ thể, cân nhắc đến chiến lược đặc thù của khách hàng và thông thường được bắt đầu bằng việc khảo sát cẩn trọng mô hình kinh doanh, qui mô hoạt động, cơ cấu vốn, nhu cầu phát triển và tình hình tài chính tổng thể của mỗi khách hàng.

Mua bán sáp nhập

Chúng tôi tư vấn cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tài chính để thâu tóm những công ty tốt nhất và giúp các công ty tốt tìm được đối tác phù hợp cho doanh nghiệp của họ

Huy động vốn

Chúng tôi giúp các công ty huy động vốn dưới hình thức vốn chủ sở hữu (equity) và vốn nợ (debt) thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tài chính.

Thoái vốn

Là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn cho bên bán, chúng tôi đã giúp đỡ các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư tài chính tối ưu hóa lợi nhuận trong các thương vụ thoái vốn.

Tái cấu trúc

Chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp về cấu trúc vốn và hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình tái cấu trúc công ty.

Ngân hàng đầu tư

Lĩnh vực ngành nghề

Chúng tôi đã thực hiện các thương vụ huy động vốn và M&A có giá trị cao, đặc biệt trong những ngành nghề chúng tôi có năng lực và độ hiểu biết sâu

Giáo dục

Cơ sở hạ tầng

Vận tải

Dược

Công nghệ tài chính

Bất động sản

Truyền thông & giải trí

Tiêu dùng

Đối tác

Mối quan hệ lâu dài của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ

Xem thêm
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên HĐQT & Giám đốc điều hành
Xem thêm
Nguyễn Hòa Chung

Nguyễn Hòa Chung

Giám đốc điều hành, Khối Ngân hàng đầu tư
Xem thêm
Hoàng Trung Hiếu

Hoàng Trung Hiếu

Phó giám đốc, Khối Ngân hàng đầu tư
Xem thêm
Lê Đức Bình

Lê Đức Bình

Trưởng phòng tư vấn quản lý doanh nghiệp
Xem thêm
Nguyễn Hồng Điệp

Nguyễn Hồng Điệp

Trưởng phòng tư vấn quản lý doanh nghiệp
Xem thêm
Đinh Thị Minh Anh

Đinh Thị Minh Anh

Chuyên viên phân tích cao cấp
Xem thêm
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên phân tích cao cấp
Xem thêm
Nguyễn Ngọc Tuệ

Nguyễn Ngọc Tuệ

Giám đốc, Ngân Hàng Đầu Tư
Xem thêm
Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Tuấn Dũng

Chuyên viên phân tích cao cấp

Ngân hàng đầu tư

Thương vụ thành công

Với kinh nghiệm thực hiện hơn 40 thương vụ thành công (với tổng giá trị hơn 1 tỷ đô) và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, TVS sẽ tập trung vào những giao dịch mà chúng tôi tin rằng mang đến nhiều giá trị nhất cho các các bên liên quan

2022

Không công bố giá trị

Mua bán sáp nhập lĩnh vực dịch vụ tài chính

 • Buyer
 • Seller
2022

Không công bố giá trị

Huy động vốn lĩnh vực công nghệ giáo dục

 • Buyer
 • Seller
2022

Không công bố giá trị

Huy động vốn lĩnh vực Y tế - Sức khỏe

 • Buyer
 • Seller
2022

Không công bố giá trị

Mua bán sáp nhập lĩnh vực dịch vụ tài chính

 • Buyer
 • Seller

Không công bố giá trị

Tái cấu trúc lĩnh vực quản cáo truyền thông

 • Buyer
 • Seller

Không công bố giá trị

Mua bán sáp nhập lĩnh vực giáo dục

 • Buyer
 • Seller
2022

Không công bố giá trị

Mua bán sáp nhập lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2021

Không công bố giá trị

Huy động vốn trong lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2021

Không công bố giá trị

Phát hành trái phiếu trong lĩnh vực giải trí

 • Buyer
 • Seller
2021

Không công bố giá trị

M&A trong lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2020

Không công bố giá trị

Huy động vốn trong lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2020

7 triệu USD

M&A trong lĩnh vực giáo dục

 • Buyer
 • Seller
2019

17 triệu USD

M&A ngành số hóa mạng lưới điện

 • Buyer
 • Seller
2019

18 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực bất động sản

 • Buyer
 • Seller
2019

20 triệu USD

Huy động vốn

 • Buyer
 • Seller
2018

50 triệu USD

Huy động vốn

 • Buyer
 • Seller
2018

38 triệu USD

M&A trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2018

10 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực truyền thông và giải trí

 • Buyer
 • Seller
2017

50 triệu USD

M&A trong lĩnh vực nông nghiệp

 • Buyer
 • Seller
2017

12 triệu USD

Thoái vốn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2016

20 triệu USD

Thoái vốn trong lĩnh vực giải trí truyền thông

 • Buyer
 • Seller
2016

28 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2016

5 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực giáo dục

 • Buyer
 • Seller
2015

30 triệu USD

Thoái vốn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2015

13 triệu USD

M&A trong lĩnh vực dược phẩm

 • Buyer
 • Seller
2015

91 triệu USD

M&A trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2014

22 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực bất động sản

 • Buyer
 • Seller
2014

15 triệu USD

M&A trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

 • Buyer
 • Seller
2014

13 triệu USD

M&A trong lĩnh vực giao thông vận tải

 • Buyer
 • Seller
2013

15 triệu USD

Huy động vốn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2013

20 triệu USD

M&A trong lĩnh vực truyền thông và giải trí

 • Buyer
 • Seller
2013

40 triệu USD

M&A lĩnh vực bất động sản

 • Buyer
 • Seller
2013

5.75 triệu USD

Huy động vốn lĩnh vực công nghệ

 • Buyer
 • Seller
2012

16 triệu USD

M&A lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2012

30 triệu USD

M&A lĩnh vực ngân hàng

 • Buyer
 • Seller
2012

42 triệu USD

M&A lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2011

41 triệu USD

M&A lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller
2011

184 triệu USD

M&A lĩnh vực tiêu dùng

 • Buyer
 • Seller
2010

40 triệu USD

Huy động vốn lĩnh vực cơ sở hạ tầng

 • Buyer
 • Seller