Dịch vụ >

Môi giới


 

Giới thiệu Dịch vụ môi giới

Là một công ty môi giới với đầy đủ dịch vụ của công ty chứng khoán: phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và khách hàng tổ chức, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất ...

Giao dịch trực tuyến

Với Web Trading, Quý khách có thể đặt lệnh trực tiếp trên giao diện web mà không cần cài đặt. Giao diện Web Trading được thiết kế thân thiện ...

Dịch vụ tài chính

Hỗ trợ thanh toán một phần giá trị giao dịch mua khớp lệnh có thời hạn đối với các mã chứng khoán trong danh mục quy định của TVS theo từng thời kỳ ...