"Cho đến khi dòng tiền ngoại vẫn ở lại với thị trường thì VDSC cho rằng cơ hội đầu tư ngắn hạn vẫn đang hiện hữu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE: VDS) vừa cống bố báo cáo chiến lược đầu tư trong tháng 3.

Trong hai tháng đầu năm 2019, câu chuyện nâng hạng thị trường và sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền ngoại thông qua các quỹ ETF đã tạo đà cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm mạnh. Chỉ trong vòng hai tháng đầu năm 2019, VN-Index đã ghi nhận mức tăng gần 9%, đi cùng với sự cải thiện thanh khoản đáng kể. Cộng hưởng với đó, thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ về mở rộng tín dụng và tập trung giảm lãi suất cho các lĩnh vực ưu tiên đã góp phần lan tỏa đà tăng sang nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình – thấp.

Sang tháng 3, với lịch trình nhiều thông tin quan trọng như hai quỹ ETF cơ cấu danh mục, họp chính sách FOMC, Brexit, đàm phán thương mại tiếp tục diễn ra thì thị trường rất khó tăng nhanh và mạnh, mà thiên về trạng thái tích lũy. VDSC cho rằng trạng thái này là cần thiết để giúp thị trường cân bằng và đi xa hơn, đặc biệt khi mà VN-Index đang đối diện ngưỡng kháng cực 1.000 – 1.025 điểm.

Một điểm cần lưu ý là góp phần vào đà tăng mạnh của chỉ số trong hai tháng đầu năm là sự tham gia tích cực của dòng tiền “nóng” từ bên ngoài, cùng với câu chuyện thăng hạng thị trường đã được lặp lại trong nhiều năm qua. Cho đến khi dòng tiền ngoại trên vẫn ở lại với thị trường thì VDSC cho rằng cơ hội đầu tư ngắn hạn vẫn đang hiện hữu, song cơ hội sẽ không chia đều cho tất cả. Việc mua mới nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và những cổ phiếu có beta cao sẽ khó giúp nhà đầu tư kiếm được tỷ suất lợi nhuận vừa ý. Đối với nhà đầu tư (NĐT) tìm kiếm cơ hội theo câu chuyện thăng hạng, VDSC cho rằng cần theo dõi chặt chẽ dòng tiền vào/ra các quỹ ETF trong và ngoài nước. Đồng thời, NĐT giảm dần tỷ lệ sử dụng đòn bẩy và cân nhắc thời điểm hiện thực hóa lợi nhuận (khi có dấu hiệu các quỹ ETF bị rút vốn) để bảo toàn thành quả, VDSC khuyến nghị.
/>