Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách hàng trong suốt thời gian vừa qua.

Thực hiện tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, TVS xin trân trọng thông báo về việc kê khai và thực hiện thu thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các Khách hàng cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú)
 2. Thời điểm triển khai áp dụng: Từ ngày 05/12/2020.
 3. Thời điểm khai thuế và nộp thuế thay khách hàng: ngay khi Khách hàng phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại với chứng khoán được nhận từ nguồn cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng.
 4. Phương thức tính thuế và khấu trừ thuế: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * thuế suất 5%
 • Trong đó:
  • Thu nhập tính thuế = Số lượng cổ phiếu cùng loại chuyển nhượng (dựa trên số lượng CP nhận được từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng) * Giá tính thuế
  • Giá tính thuế:
   • Giá tính thuế = Mệnh giá (10.000 VND/ CP) nếu giá chuyển nhượng >= 10.000 VND/ CP
   • Giá tính thuế = giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng nếu giá bán < 10.000 VND/ CP
  1. Ví dụ tham khảo:
  • Số lượng cổ phiếu TVS  trên Tài khoản trước khi nhận phân bổ cổ tức cổ phiếu: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu TVS trên Tài khoản nhận phân bổ từ quyền cổ tức cổ phiếu:  5.000 CP
  • Tổng số lượng cổ phiếu TVS trên Tài khoản: 15.000 CP


  Bán/ Chuyển nhượng CP

  SL CP chịu thuế đầu kỳ

  Thuế TNCN TVS kê khai nộp thay NĐT

  Số lượng CP Chịu thuế còn lại


  Lần 1

  2.000 CP giá 15.000

  5.000 (cổ phiếu)

  (2.000 CP *10.000)*5% =1.000.000 đ

  5.000-2.000 =3000 (CP)

  Giá bán > mệnh giá


  Lần 2

  13.000 CP giá 15.000

  3.000 ( cổ phiếu)

  (3.000 CP *10.000)*5% =1.350.000 đ

  3.000-3.000=0 (CP)

  Giá bán < mệnh giá


  Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý hoặc tổng đài theo số :  024.32.48.48.20

              Trân trọng ./.


  TỔNG GIÁM ĐỐC