"Nhiều yếu tố mới đang hậu thuẫn Vinamilk hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh hơn.

Theo báo cáo tài chính 2017 được kiểm toán bởi KPMG, doanh thu bán hàng của Vinamilk được ghi nhận là 51.134 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về là 10.278 tỉ đồng. Doanh thu bán hàng 9 tháng đầu năm 2018 của Vinamilk tiệm cận 39.610 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 7.920 tỉ đồng.

Triển vọng xuất khẩu

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE), Vinamilk thể hiện xu thế tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành sữa và nhiều khả năng tiếp tục dẫn đầu trong dài hạn. Do nắm thị phần chi phối trong ngành, Vinamilk được hưởng lợi không nhỏ với thực tế tăng trưởng ngành ngày càng mở rộng.

Từ năm 2012-2015, việc đầu tư liên tục vào quảng cáo và khuyến mãi giúp Công ty đẩy mạnh thị phần từ 45,9% lên 54,5%. Việc duy trì phong độ vững bước tiến về phía trước của Vinamilk là không dễ, đặc biệt khi doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển đến quy mô như hiện nay. Tại Vinamilk, mục tiêu mặc định chia làm 3 mức tăng trưởng: cao là 10%, trung bình là 7% và thấp là 5%.