0%

Tin Tức

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách cập nhật đến ngày 26/04/2024

STTHọ và tênSố CCHNCKLoại CCHNCK
1Nguyễn Thanh Thảo000451/QLQQuản lý quỹ
2Lê Quang Tiến000724/QLQQuản lý quỹ
3Nguyễn Đức Vinh001968/QLQQuản lý quỹ
4Lê Thanh Xuân007269/MGCKMôi giới chứng khoán
5Lưu Thị Luân001451/MGCKMôi giới chứng khoán
6Nguyễn Văn Tung008274/MGCKMôi giới chứng khoán
7Phạm Trung Kiên008105/MGCKMôi giới chứng khoán
8Lê Mạnh003629/MGCKMôi giới chứng khoán
9Nguyễn Văn Tháp001308/QLQQuản lý quỹ
10Dương Quỳnh Anh002314/QLQQuản lý quỹ
11Nguyễn Hồng Trang00470/MGCKMôi giới chứng khoán
12Nguyễn Hữu Duy001068/QLQQuản lý quỹ
13Phan Thị Thùy Hương001786/QLQQuản lý quỹ
14Vương Chí Tâm002280/QLQQuản lý quỹ
15Ngô Thị Tuất002243/QLQQuản lý quỹ
16Phạm Phương Việt002241/QLQQuản lý quỹ
17Nguyễn Thanh Sơn001681/QLQQuản lý quỹ
18Nguyễn Thị Hiền002508/PTTC Phân tích tài chính
19Mạc Thị Thanh Huyền002246/QLQQuản lý quỹ
20Lương Quang Hưng001358/QLQQuản lý quỹ
21Hồ Thị Huyền001872/PTTCPhân tích tài chính
22Dương Mai Quỳnh00467/MGCKMôi giới chứng khoán
23Nguyễn Thị Hương003081/MGCKMôi giới chứng khoán
24Phạm Ngọc Quỳnh001472/PTTCPhân tích tài chính
25Nguyễn Hồng Điệp002247/QLQQuản lý quỹ
26Lại Hải Hoa001304/QLQQuản lý quỹ
27Nguyễn Thị Kiều Hạnh002801/PTTCPhân tích tài chính
28Vũ Thị Mai Hương001875/QLQQuản lý quỹ
29Lê Thị Tuyết Nhung002080/QLQQuản lý quỹ
30Nguyễn Thị Phượng003093/MGCKMôi giới chứng khoán

Tin Tức