0%

12/07/2024
12.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index kiểm định thất bại kháng cự 1,285 và tiếp tục giảm điểm
Bản tin thị trường

12.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index kiểm định thất bại kháng cự 1,285 và tiếp tục giảm điểm

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước về việc VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn và hướng đến biên dưới 1,250. NĐT không nên mở mua mới trong thời gian này và có thể cân nhắc giải ngân trở lại khi VN-Index quay lại vùng 1,250

Tải xuống báo cáo
11/07/2024
11.07.2024_ Báo cáo ngày_Khối ngoại lần đầu mua ròng trở lại trong tháng
Bản tin thị trường

11.07.2024_ Báo cáo ngày_Khối ngoại lần đầu mua ròng trở lại trong tháng

VN-Index đã giảm xuống dưới hỗ trợ mạnh 1,285 trong phiên nay, do đó xu hướng giảm có thể tiếp diễn trong các phiên tới. Chúng tôi cho rằng NĐT nên tiếp tục quan sát diễn biến thị trường và không mở mua mới tại đây khi xu hướng giảm có thể đưa VN-Index quay lại biên dưới của vùng giao dịch 1,250 - 1,300. NĐT có thể cân nhắc giải ngân khi thị trường về đến vùng này

Tải xuống báo cáo
09/07/2024
09.07.2024_ Báo cáo ngày_TVS Research khuyến nghị NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu tại vùng 1,300
Bản tin thị trường

09.07.2024_ Báo cáo ngày_TVS Research khuyến nghị NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu tại vùng 1,300

VN-Index tăng mạnh và hướng đến vùng 1,300. Chúng tôi giữ nguyên quan điểm về việc VN-Index tiếp tục giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300. Do VN-Index đã tiến đến vùng mục tiêu tại biên trên 1,300, chúng tôi khuyến nghị NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới. NĐT có thể mở mua lại khi VN-Index quay lại vùng biên dưới 1,250.

Tải xuống báo cáo
10/07/2024
10.07.2024_ Báo cáo ngày_NĐT không nên mở mua mới tại vùng giá này
Bản tin thị trường

10.07.2024_ Báo cáo ngày_NĐT không nên mở mua mới tại vùng giá này

VN-Index tăng mạnh và hướng đến vùng 1,300. Chúng tôi giữ nguyên quan điểm về việc VN-Index tiếp tục giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300. Do VN-Index đã tiến đến vùng mục tiêu tại biên trên 1,300, chúng tôi khuyến nghị NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới. NĐT có thể mở mua lại khi VN-Index quay lại vùng biên dưới 1,250.

Tải xuống báo cáo
05/07/2024
05.07.2024_ Báo cáo ngày_Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của VN-Index không hấp dẫn tại vùng giá này
Bản tin thị trường

05.07.2024_ Báo cáo ngày_Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của VN-Index không hấp dẫn tại vùng giá này

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước về việc VN-Index tiếp tục giao dịch trong biên 1,250 - 1,300. TVS Research cho rằng hiện tại chưa có thông tin tích cực đủ mạnh có thể giúp VN-Index vượt qua vùng 1,300. Vì vậy, chúng tôi cho rằng NĐT không nên mở mua mới tại vùng giá này khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không còn hấp dẫn đồng thời bán bớt một phần tài khoản tại vùng giá này và bán hết khi thị trường tiến tới vùng 1,300

Tải xuống báo cáo