Ngày 7 tháng 7 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố giảm 25 điểm phần trăm (bps) lãi suất chính sách, bao gồm cả lãi suất tái cấp vốn, xuống còn 6,25%. Quyết định bất ngờ của NHNN về việc giảm tỷ lệ tái cấp vốn ở mức thấp nhất kể từ năm 2005 hàm ý rằng:

(i) hỗ trợ chính phủ đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%;

(ii) phản ánh môi trường lạm phát được kiểm soát trong vài tháng qua và

(iii) hỗ trợ khả năng cạnh tranh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu sau khi thâm hụt thương mại 6 tháng đầu năm đạt 2,7 tỷ USD.

Ngoài ra, NHNN cũng đã giảm lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa 50 bps xuống còn 6,5% cho các ngành ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao và DNNVV.

Thị trường tiền tệThanh khoản của VND vẫn dồi dào sau động thái giảm lãi suất điều hành của NHNN.

Báo cáo