Trong tháng 7, có tổng cộng 29 đợt phát hành trái phiếu với 100% là phát hành riêng lẻ. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất trong số đợt phát hành là 2 nhóm Tổ chức tín dụng (45%) và Bất động sản (31%).

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị phát hành là nhóm ngành Tổ chức tín dụng (46%), tiếp theo là nhóm Bất động sản (37%). Tổ chức có giá trị phát hành lớn nhất trong tháng là Ngân hàng TMCP Á Châu với tổng giá trị 8.000 tỷ VND.

Vui lòng xem thêm tại link