CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

THIEN VIET SECURITIES

-----------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------o0o-------

Số:                     /TVS-GD

                   Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022


 

Kính gửi:  - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 – với tư cách là tổ chức phát hành

 • Căn cứ các điều khoản và điều kiện của trái phiếu F88CH2223002 với tổng mệnh giá
  20 tỷ đồng đáo hạn năm 2023 (“Trái Phiếu”) do Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
  (“Tổ Chức Phát Hành”) phát hành ngày 21/02/2022 (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”);
 • Căn cứ Hợp đồng Đại lý lưu ký số 02/2022/HĐĐLĐKLK&QLCNTP/TVS-F88 ngày 18/02/2022giữa Công ty Cổ phần kinh doanh F88 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) (“Đại Lý Lưu Ký”).
 • Căn cứ vào giấy đề nghị bán lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Tổ chức phát hành ký ngày 31/10/2022

Theo quy định khoản c điều 6 của phụ lục 01 – Các điều khoản và điều kiện trái phiếu, TVS xin trân trọng thông báo tới Quý Người sở hữu trái phiếu về kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu F88CH2223002 của Tổ chức phát hành như sau:

Tên tổ chức phát hành

:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 (TCPH)


Tên trái phiếu

:

Trái phiếu Công ty Cổ phần kinh doanh F88


Mã trái phiếu

:

F88CH2223002


Ngày phát hành

:

21/02/2022


Mệnh giá

:

100.000.000 VNĐ/trái phiếu


1. Nội dung mua lại lại trái phiếu

Ngày dự kiến mua lại

:

21/11/2022

Số lượng trái phiếu mua lại

:

200 trái phiếu (tương đương với 100% khối lượng Trái phiếu đang lưu hành)

Lãi suất

:

10%/năm

Khoản gốc đề nghị mua lại (tính theo mệnh giá)

:

20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Lãi suất tính đến ngày 21/11/2022

:

504.109.589 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm lẻ bốn triệu một trăm lẻ chín nghìn năm trăm tám mươi chín đồng)

Phương thức thanh toán khoản tiền gốc, lãi

:

Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản đã đăng ký của chủ sở hữu theo thông tin người sở hữu trái phiếu

 1. Quy trình mua lại trái phiếu

Bước 1: Người sở hữu Trái phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại theo yêu cầu mua lại của tổ chức phát hành

 • Người sở hữu trái phiếu thực hiện thủ tục đăng ký bán lại trái phiếu theo yêu cầu của TCPH tại Đại lý Lưu ký (TVS) trước 17h00 ngày chốt danh sách (10/11/2022)
 • Mỗi người sở hữu Trái phiếu sau khi đã hoàn thành thủ tục bán lại trái phiếu với Đại lý lưu ký:

+ Có nghĩa vụ bán lại số trái phiếu như đã đăng ký.

+ Không được quyển chuyển nhượng các trái phiếu đã đăng ký bán lại cho bên thứ 3 ngoài TCPH.

Hồ sơ đăng ký bán lại bao gồm:

 • Đơn Đề nghị bán lại trước hạn theo mẫu Đại lý lưu ký.
 • Bản gốc giấy chứng nhận sở hữu.
 • Đối với cá nhận: CMND/CCCD của người sở hữu
 • Đối với tổ chức: ĐKKD, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền có đính kèm giấy ủy quyền, CMND/CCCD người được Ủy quyền)

Địa chỉ đại lý lưu ký nơi làm thủ tục bán lại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

Tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel. 024.32484820  – Fax: 024.32484821

Bước 2: Đại lý lưu ký chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại trước hạn

Ngày 10/11/2022 Đại lý lưu ký thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký bán lại trước hạn cho tổ chức phát hành.

Bước 3: Tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu

Ngày 21/11/2022 (Ngày mua lại trái phiếu) Tổ chức phát hành thanh toán toán bộ số tiền gốc lại theo như đã thông báo trên cho người sở hữu trái phiếu.

Bước 4: Báo cáo về kết quả mua lại và hủy bỏ số lượng trái phiếu đã được mua lại

Trong vòng 3 ngày sau khi hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn, TCPH báo cáo về việc hoàn tất mua lại cho TVS, và thông báo hủy số lượng trái phiếu đã được mua lại.


Để biết thêm chi tiết, Quý người sở hữu Trái phiếu vui lòng liên hệ Đại lý lưu ký theo địa chỉ như đã nêu trên:


Trân trọng thông báo ./.

 Vui lòng xem file đính kèm