"Sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh hơn giữa các công ty môi giới chứng khoán.

Vừa qua, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành quyết định bãi bỏ sàn phí môi giới chứng khoán. Động thái này được cho là sẽ khiến ngành chứng khoán phân hóa hơn nữa trong thời gian tới. Trong những năm đầu khi mới vận hành thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã áp dụng mức phí sàn 0,15% giá trị giao dịch chứng khoán, nhằm ngăn ngừa một số công ty chứng khoán lớn độc quyền thị trường, không có lợi cho nhà đầu tư. 

Hiện nay, khi thị trường ngày càng phát triển, các công ty chứng khoán đã ngày một củng cố tiềm lực. Bộ Tài chính đã quyết định không áp mức phí sàn đối với giao dịch chứng khoán kể từ ngày 15.2 tới sẽ làm thay đổi cơ bản bức tranh của ngành chứng khoán trong thời gian tới, mang lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư.


Năm 2018, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường là 1,5 triệu tỉ đồng, nếu phí giao dịch trung bình là 0,2% thì mức phí mà các công ty chứng khoán thu của nhà đầu tư là khoảng hơn 2.000 tỉ đồng. Việc bỏ áp sàn phí được dự báo sẽ dẫn đến cuộc chạy đua cạnh tranh về phí môi giới trong thời gian tới.

Một nhà môi giới chứng khoán nhận định: “Việc bỏ sàn này sẽ thu hẹp khoản phí mà các công ty chứng khoán thu được từ hoạt động giao dịch của khách hàng và một chiến tranh về giá phí môi giới sẽ diễn ra và số lượng môi giới sẽ giảm xuống”.