"Sau sự cố liên quan đến YouTube, hãy cùng nhìn qua các mảng kinh doanh còn lại của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Yeah1, HoSe: YEG).

Xuất phát từ hoạt động kinh doanh trên truyền hình, từ năm 2015,  YEG đã mở rộng ra mảng kĩ thuật số với 2 nền tảng chính là YouTube và ngoài YouTube (Google, Facebook). Sự cố mới đây về việc YouTube chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung (Content Hosting Agreement) với YEG khiến công ty mất quyền quản lý doanh thu từ các kênh YouTube của các đối tác (từ ngày 31/3/2019). Cùng nhìn qua các mảng kinh doanh còn lại của YEG.

Mảng kinh doanh Youtube

Đây là hoạt động kinh doanh dựa vào quảng cáo trên nền tảng YouTube, đóng góp 28% doanh thu và 51% lợi nhuận sau thuế (LNST) cho YEG trong năm 2018, gồm 3 nguồn thu: (1) Doanh thu từ phát các nội dung quảng cáo được nhận từ YouTube trên kênh của các đối tác; (2) Doanh thu từ phát các nội dung quảng cáo được nhận từ YouTube trên kênh của YEG; (3) Doanh thu quảng cáo trên kênh của YEG từ các hợp đồng trực tiếp với các nhãn hàng.

Không còn giấy phép Mạng đa kênh từ YouTube đồng nghĩa với việc YEG sẽ không thể chia sẻ doanh thu quảng cáo từ kênh YouTube của đối tác. Năm 2018, khoảng 1.100 kênh của đối tác tạo ra 16,7% doanh thu và 12,9% LNST (gần 1 triệu USD) cho YEG. Trong khi đó, khoảng 75 kênh thuộc sở hữu của YEG (trong đó có 11 kênh nội địa), tạo ra 600 nghìn USD LNST cho công ty, YEG cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao này.

Mảng kinh doanh kĩ thuật số ngoài Youtube

Mảng này bao gồm 2 hoạt động: Netlink và WebFace. Trong đó, Netlink Hoạt động như một nhà quản lý xuất bản đại diện cho Google. Netlink hiện quản lý 1.300 đối tác là các nhà"