THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

  • Căn cứ Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký giữa CTCP Đầu tư LDG ( tổ chức phát hành) và CTCP Chứng khoán Thiên Việt (đại lý đăng ký lưu ký)
  • Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu NHTMCP Hàng Hải Việt Nam ngày 20/05/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu phát hành năm 2021, đáo hạn 2023 như sau:

  1. Tên người sở hữu trái phiếu : NHTMCP Hàng Hải Việt Nam
  2. Số CMND: 0200124891-002      Ngày cấp :  lần đầu ngày 03/10/1997, thay đổi lần thứ 23 ngày 02/06/2020                                         Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
  3. Mã trái chủ: LDGH2123002 -0036
  4. Tên trái phiếu: LDGH2123002 ngày phát hành 10/12/2021, ngày đáo hạn 10/12/2023
  5. Số lượng trái phiếu sở hữu: 01 (Bằng chữ: Một)

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi  không nhận được bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện gì liên quan đến giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu  nêu trên , TVS sẽ cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu nêu trên cho Người sở hữu trái phiếu NHTMCP Hàng Hải Việt Nam theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Giao Dịch công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt

Địa chỉ: tầng 15 tòa nhà Harec số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32484820                 Số fax: 024.32484821

Trân trọng thông báo./.

Vui lòng xem file đính kèm