CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

THÔNG BÁO

V/v: Ngày chốt danh sách thanh toán lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG – Kỳ thanh toán  lãi thứ mười

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin thông báo đến các Trái chủ về việc chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu như sau:

  1. Thông tin Trái Phiếu

 -    Tổ chức phát hành:

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

 -    Mã Trái phiếu:

   LDGH2123002

 -    Kỳ hạn:

   24 tháng

 -    Ngày phát hành:

   10/12/2021

 -    Ngày đáo hạn:

   10/12/2023

  1. Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần đầu tư LDG như sau: 

 -    Ngày chốt danh sách:

29/09/2022

 -    Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ nhất

-     Lãi suất áp dụng:

 11.5%/năm

 -    Ngày thanh toán lãi:

10/10/2022

 -    Ngày thanh toán lãi thực tế:

10/10/2022

.
Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý hoặc tổng đài theo số :  024.32.48.48.20

            Trân trọng ./.          

 Vui lòng xem file đính kèm