CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIENVIET SECURITIES JSC.
-------------------
Số: 03/2020/TB-TVS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
TpHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2020


THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ giao dịch nhân ngày Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động năm 2020)


Thực hiện theo quy định của Luật Lao Động và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động năm 2020. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:


    • Thời gian nghỉ giao dịch: Từ ngày thứ Năm, 30/04/2020 đến hết ngày thứ Sáu, 01/05/2020
    • TVS tiếp tục giao dịch trở lại vào: Ngày thứ Hai, 04/05/2020.


Kính chúc Quý Khách một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Trân trọng thông báo!


 

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)