CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
THIENVIET SECURITIES JSC.
-------------------
Số: 02/2019/TB-TVS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
TpHCM, ngày 10 tháng 04 năm 2019


THÔNG BÁO

(V/v: nghỉ giao dịch nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019)

        Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2019. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:

  • Nghỉ giao dịch vào thứ Hai ngày 15/04/2019.
  • TVS tiếp tục giao dịch trở lại vào thứ Ba ngày 16/04/2019.

Kính chúc Quý Khách một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Trân trọng thông báo!


TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)