"

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

-------------------

 

Số: 05/2019/TB-TVS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

TpHCM, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch 2020)

 

        Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch 2020. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:

  • Nghỉ giao dịch vào thứ Tư ngày  01/01/2020.
  • TVS tiếp tục giao dịch trở lại vào thứ Năm ngày 02/01/2020.
    
   Chúc Quý khách có những ngày nghỉ vui vẻ!

   Trân trọng thông báo

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

"