"

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

-------------------

 

Số: 01/2019/TB-TVS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

TpHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019)

 

        Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch như sau:

  • Nghỉ giao dịch từ thứ Hai ngày 04/02/2019 (nhằm ngày 30 Tết) .
  • TVS tiếp tục giao dịch trở lại vào thứ Hai ngày 11/02/2019.
    
   Kính chúc Quý khách một năm mới An Khang và Thịnh Vượng!

   Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

"