"Trong năm 2018, quỹ TVGF có hiệu quả đầu tư dẫn đầu thị trường và là một trong số ít quỹ có mức giảm thấp hơn so với VN-Index.

Quỹ TVGF (mã chứng khoán FUCTVGF1 – HOSE) bắt đầu năm 2018 với tổng mức tài sản 206 tỷ, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ là 13.734 đồng. Tính đến cuối năm 2018, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 196,27 tỷ, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ là 13.085 đồng, giảm 3,7% (không bao gồm phí quản lý) so với mức giảm 9,3% của VN-Index và mức giảm 10,9% của HNX-Index. Tuy đạt mức tăng trưởng âm trong năm 2018, hiệu quả hoạt động của Qũy TVGF vẫn đứng đầu thị trường Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp khi các quỹ khác chỉ đạt mức tăng trưởng âm từ -6% đến hơn -20%. Trong năm 2018, mặc dù được hỗ trợ từ tình hình vĩ mô trong nước ổn định với GDP cả năm tăng 7.08% (cao nhất trong 10 năm), CPI chỉ tăng 3.54% và dự trữ ngoại hối dồi dào từ xuất siêu và nguồn vốn FDI, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động tiêu cực từ sự sụt giảm của hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới do lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, FED liên tục tăng lãi suất và tăng trưởng giảm tốc của Mỹ và Trung Quốc.

Trong năm 2019, TVGF nhận định thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tích cực hơn nhờ (1) Triển vọng tăng trưởng GDP cao nhất Châu Á hỗ trợ bởi làn sóng FDI gia tăng, xuất khẩu tăng tốc và các hiệp định tự do thương mại, (2) Lạm phát và tỷ giá trong tầm kiểm soát, (3) Triển vọng nâng hạng thị trường và làn sóng IPO, thoái vốn Nhà nước, (4) Chiến tranh thương mại Mỹ Trung hạ nhiệt và (5) Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.