Dịch vụ >

Môi giới

Giới thiệu Dịch vụ môi giới

TVS là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính đầu tư hàng đầu và phát triển nhanh tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ để giúp họ đạt được các mục tiêu lợi nhuận. Được xem là một nhà môi giới nổi bật tại Việt Nam, bộ phận môi giới đang tìm kiếm cơ hội đầu tư ra bên ngoài với kế hoạch mở rộng phân phối thị trường cả trong nước và quốc tế. Chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư cá nhân được thiết kế với sự bảo đảm để phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi cá nhân.

Môi giới và Sales cho khách hàng tổ chức
Nghiên cứu là nhân tố dẫn dắt chính và tạo ra sự khác biệt của dịch vụ môi giới tổ chức của chúng tôi. Với đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, chúng tôi có những nhà phân tích tài ba và giàu kinh nghiệm trong ngành. Với khả năng nghiên cứu mạnh mẽ, chúng tôi có thể cung cấp khách hàng tổ chức của mình những hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế, thị trường vốn và các lĩnh vực khác thông qua các báo cáo hàng ngày, báo cáo công ty, báo cáo ngành, và báo cáo chiến lược. Hiện nay, báo cáo theo dõi TVS hàng ngày của chúng tôi là báo cáo duy nhất của loại hình này hướng đến các nhà đầu tư.

Môi giới và Sales cho khách hàng cá nhân
Môi giới cá nhân của TVS đã là một bộ phận chính trong doanh nghiệp của chúng tôi kể từ khi thành lập. Chúng tôi có ưu điểm là người tham gia thị trường sớm với một thương hiệu đã được khẳng định và thị phần tốt trong thị trường khách hàng cá nhân.

Dịch vụ TVS bao gồm

 • Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng
 • Tiếp nhận và thực hiện lệnh theo yêu cầu từ khách hàng
 • Quản lý sổ cổ đông
 • Thương mại và cầm cố chứng khoán
 • Lưu ký và tiền gửi
 • Tư vấn đầu tư
 • Môi giới trên thị trường OTC
 • Đại lý đấu thầu Chứng khoán
 • Cung cấp các tài khoản ký quỹ
 • Chứng khoán thế chấp
 • Xây dựng Block cho những lệnh lớn

Danh sách người hành nghề, giao dịch ký quỹ