Dịch vụ >

Ngân hàng đầu tư

Giới thiệu

Bộ phận Ngân hàng Đầu tư của TVS là đơn vị tư vấn huy động vốn và M&A hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đã thực hiện thành công 33 thương vụ huy động vốn và M&A với tổng giá trị lên tới trên 898 triệu USD. Thương vụ M&A giữa Diana và Unicharm (Nhật Bản) mà TVS là tư vấn độc quyền cho bên bán được tạp chí The Asset trao giải thưởng “Thương vụ tốt nhất năm 2011” tại Việt Nam.

Các dịch vụ Ngân hàng đầu tư của TVS bao gồm:

  • Huy động vốn
  • M&A
  • Tái cơ cấu
  • Thoái vốn đầu tư

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư của chúng tôi được cung cấp riêng biệt cho từng thương vụ cụ thể, cân nhắc đến chiến lược đặc thù của khách hàng và thông thường được bắt đầu bằng việc khảo sát cẩn trọng mô hình kinh doanh, qui mô hoạt động, cơ cấu vốn, nhu cầu phát triển và tình hình tài chính tổng thể của mỗi khách hàng.

Với mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp chúng tôi đều có thể định vị và đưa ra dịch vụ tư vấn tài chính phù hợp. Chúng tôi tin vào sự hợp tác lâu dài vượt trên một giao dịch tài chính riêng lẻ.