Dịch vụ >

Phân tích

Giới thiệu

Đội ngũ phân tích của TVS gồm các chuyên viên có năng lực và có nhiều kinh nghiệm làm việc ở nhiều lĩnh vực từ kiểm toán, ngân hàng, doanh nghiệp đến nghiên cứu thị trường. Sự kết hợp này giúp chúng tôi có một cái nhìn tổng thể và hiểu biết sâu sắc về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

TVS đặt mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ khách hàng am hiểu các cơ hội đầu tư tiềm năng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm gồm báo cáo các công ty, báo cáo ngành, báo cáo phân tích kỹ thuật và chiến lược đầu tư hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư thực hiện khảo sát, xếp hạng hằng năm nhằm tìm kiếm 50 doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.