0%

News

Thông Báo Thanh Toán Lãi Trái Phiếu

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) xin thông báo đến các Trái chủ về việc chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu như sau:.

   1. Thông tin Trái Phiếu

 -    Tổ chức phát hành:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FLAMINGO HOLDING GROUP
 -    Mã Trái phiếu:   FHDCH2124001
 -    Kỳ hạn:   36 tháng
 -    Ngày phát hành:   16/12/2021
 -    Ngày đáo hạn:   16/12/2024

    2. Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần đầu tư Flamingo Holding Group như sau: 

 -    Ngày chốt danh sách:11/03/2022
 -    Mục đích chốt danh sách:Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ nhất
-     Lãi suất áp dụng: 11%/năm
 -    Ngày thanh toán lãi:16/03/2022
 -    Ngày thanh toán lãi thực tế:16/03/2022

Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý hoặc tổng đài theo số :  024.32.48.48.20

            Trân trọng ./.                     

Chi tiết thông báo trả lãi Trái phiếu

Please see it attached file